Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Consilium" oferuje darmowe porady prawne świadczone przez radców prawnych oraz adwokatów w Niezależnym Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej mieszczącym się w Krakowie pod adresem ul. Topolowa 48/2, 31-506 Kraków. Prawnicy pełnią swój dyżur zgodnie z następującym harmonogramem:

Z darmowych porad prawnych w w/w Punkcie, inaczej niż pozostałych Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej mogą skorzystać WSZYSCY bez spełniania jakichkolwiek dodatkowych kryteriów. Zakres pomocy prawnej obejmuje poinformowanie osoby o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego.

W trakcie wizyty można skorzystać z darmowej porady prawnej lub darmowych usług mediacji.

Jedynym warunkiem skorzystania z darmowej porady prawnej pozostaje wcześniejsze umówienie terminu wizyty pod numerem telefonu 12 307 00 00 (numer telefoniczny pozostaje czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00).

Z przykrością informujemy, iż nie świadczymy pomocy prawnej drogą telefoniczną lub mailową.

Sposób oraz zasady świadczenia darmowych porad prawnych w Krakowskim Niezależnym Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej reguluje Regulamin .

Punkt pozostaje zorganizowany we współpracy z Miastem Kraków, będąc częścią realizacji zleconego zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej społeczeństwa.