WZÓR – wniosek o stypendium z tytułu dalszej nauki

WZÓR – wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

WZÓR – zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu

WZÓR – zgłoszenie zmian w ewidencji gruntów i budynków

Wzór – wniosku o zezwolenie na lokalizację zjazdu

Wzór – zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych PB 2

Wzór – zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego Pb 2a